Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Stín elektry

Charakteristika: Samostatná povídka ze světa Naruta.

Varování: žádné

Stav: neukončená

 

-%-

 

Je to zajímavé, právě teď mám všechny příznaky klinické smrti. Proč? Ne, na to se neptejte... To bych se musela vrátit zpátky do přítomnosti. Proč, když tak bolí...

 

Stála bez hnutí. Zafoukal vítr, až jí vlasy i oblečení vlálo, ale ona tomu věnovala pramálo pozornosti. Celá její mysl byla upnutá v dál a neúspěšně se snažila analyzovat ten zdrcující pocit, který ji náhle přemohl. Nechtěla si připustit, že by mohl znamenat tu snad jedinou věc, které se doopravdy bála.

 

Ne... to se... to se nemohlo stát...

 

Jen o něm slyšela. Příšerné tušení, ničím nepodložené. Ale cítila, že tentokrát jde o něco jiného, než když se strachovala o své přátele na dlouhé misi a proti její vůli jí před zrakem běhaly představy jejich smrti jako neodbytné bílé myšky. Celým tělem jí proběhlo zachvění.

 

On... je mrtvý...

 

Jako rána okovaným kyjem pobitým ocelovými hřeby. A její zoufalý žal se změnil na zoufalý vztek. Myšlenka na pomstu byla to poslední, co kdy její myslí prolétlo - už člověka v sobě nepotřebovala. Teď chtěla zabít a na to nepotřebovala lidskost, jen instinkty. Ta stará GwenIala v té chvíli odešla, aby se už nikdy nevrátila.

 

***

 

"Tak teď mě dobře poslouchej. Nebudu to opakovat, nikdy," varoval bělovlasý muž malou dívenku s tmavozeleným pohledem, jímž hltala každé jeho slovo. "Je hodně způsobů, jak získat sílu. A teď nemluvím o dlouhodobé síle, tvých možnostech, ale o momentální dispozici. Takové techniky bývají prudce sebedestrukční: otevřít bránu, prokleté pečetě... A já ti teď povím o jedné technice, která je z nich snad nejsmrtelnější. V podstatě je stejná jako ta v klanu Akimichi - spaluješ hmotu svého vlastního těla. Jenže nejen tuk, ale veškeré dostupné buňky. Spaluješ, dokud nezbyde čistý uhlík, černá substance, dále nevyužitelná. Jako spálené dřevo." Holčička přikývla, o tomhle věděla hodně. "Tímhle jutsu můžeš spálit celé své tělo za vzniku obrovského množství energie. Je to sebevražedné jutsu - jak jednou začneš, už nemůžeš přestat, i když můžeš proces značně zpomalit. Nakonec skončíš jako ohořelá mrtvola." Poustevník zkoumavě civěl na dívčin obličej, hledaje jakoukoli známku strachu. Nenašel však sebemenší náznak, že ji to nějak znepokojuje. "Můžu ti povědět, že jeden z mých přátel ji použil..." Hlas se mu jemně zlomil. "Už nežije."
"Jak ji provedu?" zeptala se holčička. Muž ji sjel rychlým, nevěřícným pohledem. "Ty asi nechápeš, o co jde. Tahle technika tě zabije."
"Já vím," přikývla dívenka. "Ale ty mi říkáš jen o technikách, které bych mohla zvládnout. Tvůj přítel ho udělal chakrou, takže já bych mohla druhou silou," zkonstatovala neotřesně. "A nad druhou silou mám kontrolu naprosto přesnou. Dokážu to zastavit."
"Odhodlání je základ," usmál se Jiraya. "Budu tě navigovat. Nejdřív začni vnímat celé své tělo..."

 

***

 

Tuhle techniku se naučila ovládat dokonale. Brala si z ní sílu, kdykoli už nemohla dál. Sice trvalo dlouho, než se její zplodiny vyplavily z organismu, ale zatím vždycky nacházela nepotřebné věci na spálení. Až donedávna.
Začala už před několika dny. Když se probrala po prohraném zápase, který skončil příliš brzo, její tělo byla jedna velká kupa modřin a vnitřních zranění. Nenašla v sobě sílu vyléčit se. Tak se začala spalovat, kousek po kousku. Byla to zvláštní energie, ostrá a rychlá, která jí umožnila několikrát uzdravit sebe i členy svého týmu. Hmota v sobě skrývá obrovskou spoustu energie, ani to nepocítila. Ale teď se přinutila k takové výhni, že z ní prosákla ven a rozlétla se do stran. Nekontrolovala, odkud si sílu bere, buňky kterých tkání ničí. Rozběhla se tak rychle jako nikdy předtím a jako dravá šelma se svítícíma, spálenýma očima dosáhla svého cíle. Kdo ví, jak k němu trefila.
Narazila na bariéru. Neměla čas ani náladu se s ní nějak babrat, stačilo udeřit na její nejslabší místo a prolomit ji. Ejhle, za ní byla druhá. Poradila si s ní nachlup stejně. A třetí, čtvrtá... Ta příliš dobře zajištěná ochrana její zlobu vybičovala do nejvyšších obrátek. Poslední překážka byla iluziorní, znemožňovala vidět to za ní. A zlomek sekundy nato se tři kunoichi uvnitř poplašeně ohlédly, když dovnitř přistála na bobku dívčí postava. GwenIala, nebo spíš to, co z ní zbylo, se narovnala a těkavě se rozhlédla.
Takže to byla pravda. Kdyby byla při vědomí, tohle by si uvědomila. A to poslední, ten poslední pohled zčernalých očí na nehybnou, chladnoucí postavu s proraženou lebkou, ji vyburcovalo k posledním slovům.
Obrazek
"Mé srdce... zemřelo..." zašeptala její skomírající ústa, jak z ní odplul poslední zbytek GwenIaly. A zbyla jen touha po pomstě a spousta prostředků, jak ji vykonat. A z těch všech byl použitelný jen jeden. Ty tři vražedkyně byly silné. A jako sbohem musela přivést svou lásku zpět k životu. Zvířeti chvilku trvalo, než se připravilo na útok. Mezitím se podle něj objevili lidé, které mu pudy velely taky chránit. Ti lidé klesli jako podťatí kosou, když se v jejich tělech rozšířil jed ve vzduchu. Zvířeti nevadil, jemu bylo jedno, jak zemře. Ale ti lidé byli další, které muselo ochraňovat. Jeho protivnice se hotovily k ataku. Zvíře vyrazilo.

 

Pět pečetí. Útok, obrana, rychlost, soustředění a život. Využívá je jen málo technik, vyžadují totiž obrovské množství energie. Nejpokročilejší z nich je bariéra pěti pečetí.

 

Zvíře spojilo "ruce" v asymetrické pozici. Dlaně přitisklé k sobě, prsty směřující nahoru se proplétaly tak, že levá ruka pevně svíraly pravou mezi nataženými prsty. Kolem dívčina těla začala vířit energie.

 

Po vytvoření pečeti se veškerá dostupná energie začne rozdělovat do pěti proudů: ničivá, chránící, rychlá, ovladatelná a uzdravující. Když jejich množství dosáhne kritického bodu, nastupuje další fáze: vytvoření bariéry samotné z druhé, chránící energie. Všechny akce jsou od této chvíle urychlovány rychlou energií.

 

Postava ruce rozpojila a prudkým pohybem je natáhla dolů před sebe. Odtamtud pomalu začala opisovat široký kruh směrem nahoru do stran. Tři kunoichi se stáhly do útrob jeskyně, když je jiskřivě duhová bariéra, stoupající od země, oddělila od jejich posledních obětí. Nejvyšší z nich něco křikla a všechny začaly shromažďovat chakru k největšímu útoku, jakého byly schopny. Když se paže zvířete znova dotkly, vztáhlé vysoko nad hlavu, bublina se uzavřela a těla v ní se odlepila od země.

 

Okamžitě po utvoření bariéry začne působit pátá z energií, uzdravující. Toto jutsu dokáže oživit mrtvé, pokud začne působit maximálně pět minut po smrti - později už není možné znovu spojit duši s tělem. Počet mrtvých je neomezený. Uzdravovací síla také vyléčí jakékoli zranění.

 

Tři kunoichi dokončily přípravy ke svým nejsilnějším útokům. Jejich vlasy vyšlehly a za sebou nesly smrt. Narazily do bubliny, odskočily jiskry a ženy znásobily své úsilí.

 

V další fázi je zpracováván nepřátelský útok. Součástí jutsa je i donucení protivníků použít své nejlepší techniky, které jsou pomocí čtvrté energie, ovladatelné, stočeny zpět na své původce. A nejen to. První energie, ničivá, jejich účinky přemění na další ničivou energii a zasáhne soky hrůznou silou.

 

Zvíře rychle umíralo. Jeho tělo už bylo téměř na uhel, nemělo se kde držet. Ale duše, odhodlaná jako nikdy, stále vedla jeho poslední útok ke smrtícímu konci. Kunoichi okamžitě přešly do obrany, ale nemohly to dlouho vydržet. Pak jednu z nich zasáhl atak plnou silou a v několika vteřinách ji zabil. Síla útoku polevovala.

 

V poslední části techniky působí chránicí energie spolu s rychlou: uzdravené a oživené osoby uvnitř bariéry se probouzí, získávají ochranu proti jakýmkoli vnějším vlivům a velkou rychlost spolu s dlouhotrvající výdrží.

 

Dvě zbývající kunoichi napůl v mdlobách pozorovaly, jak se přízračné stíny postav ve světelném víru snášejí k zemi a zůstávají na ní stát; jen jedna v pohybu pokračovala až na zem. Pak je mdloba přemohla. Naštěstí pro ně už útok nadobro přestal. Rozhostilo se ticho. Nikdo se nehýbal. Až pak se kunoichi probraly a co nejrychleji vzaly mrtvé tělo své přítelkyně a vyskočily z jeskyně. Byly tak blízko smrti, že jejich přežití bylo nelíčený zázrak. Až po několika minutách se stojící postavy začaly hýbat a zjišťovat, že žijí. Se vším, co to obnáší. Všechna bolest.

 

Poznámka: Použití této techniky se nevyhnutelně váže se smrtí toho, kdo ji použil. Množství využité energie, procházející tělem, nemůže žádný člověk přežít. Doplňující technika: spálení tělesné hmoty na uhel. Dosud nebyl vynalezen jiný způsob, jak získat potřebnou sílu k provedení techniky. Zatím byl evidován jen jediný případ, kdy bylo jutsu provedeno v celé škále, rukou kunoichi jménem GwenIala, původem z Kumogakure, pohřebené v Konohagakure.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář